GZ-Haptotherapeut lidnummer VVH: 377A KvK: 24460531 AGB-zorgverlenerscode: 90029904/AGB-praktijkcode: 90(0)08885
Betalingsvoorwaarden Het actuele tarief van de behandelingen vindt u op de tarief pagina. Het intakegesprek wordt gezien als een behandeling en als zodanig gefactureerd. Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden. Indien dit niet gebeurt wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Facturen worden via de mail verstuurd in PDF formaat naar het door u opgegeven emailadres. U kunt, indien van toepassing, dit PDF doorsturen naar uw zorgverzekering als zij de behandeling (deels) vergoeden. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor het voldoen van het volledige bedrag aan de praktijk. De betalingstermijn voor een factuur is 14 dagen na factuurdatum. Bij betaling dient u het factuurnummer te vermelden. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt u een herinnering tot betaling, daarna treedt verzuim in en staat het de haptotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de cliƫnt.