GZ-Haptotherapeut lidnummer VVH: 377A KvK: 24460531 AGB-zorgverlenerscode: 90029904/AGB-praktijkcode: 90(0)08885
Behandelingsvoorwaarden Behandeling Een behandeling duurt ongeveer 60 minuten ( of 30 minuten bij een half uur afspraak). Tijdens een behandeling werk ik met het gesprek, oefeningen en/of werken op de bank. Hierin speelt aanraken een rol. Dit alles altijd in overleg met de cliënt. Bij het werken aan de bank is een handdoek noodzakelijk, deze graag zelf meebrengen. De behandeling kan op elk moment onderbroken worden als de cliënt daarom vraagt. Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen om kosten te voorkomen. Dossiervorming De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering (Wet op de Persoonsgegevens). Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van de behandelingen te kunnen bewaken. Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. 20 jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd. U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken. Klachtenregeling Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het VVH (zie voor meer informatie en folders in de praktijk of de website van de VVH). Klik op de link voor meer info. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. Klachten over een GZ Haptotherapeut, lid van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH), worden onafhankelijk behandeld door de Commissie van Toezicht voor Haptotherapie (Tuchtcommissie) volgens de geldende maatschappelijke medisch-juridische normen. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met mij opnemen.